ผู้จัดทำ

น.ส. สุธาทิพย์  สุวรรณรัตน์

นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที 5/1 เลขที่ 43

โรงเรียนฝางวิทยายน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: